Мамандықтар

Мамандықтар

Мамандығы: 07140900– «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Біліктілігі: 4S07140902– Телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 1 жыл 10 ай.

         Кәсіптік қызметінің кеңістігі:

        Кәсіптік қызметінің кеңістігіне электронды құралдардың көмегімен ақпаратты түрлендіруге, қашықтықта ақпарат алмасуға жағдай қалыптастыруға бағытталған адам әрекетінің әдістері мен тәсілдері, құралдары, технологиялардың жиынтығы кіретін ғылым мен техника аясы жатады.

        Кәсіптік қызметінің нысандары:

       Түлектердің кәсіптік қызметтерінің нысандарына әр түрлі берілуді, белгіні, сигнал мен жазба мәтінді, бейнені, дыбысты арна, радио, оптика бойынша қабылдау мен шығаруды қамтамасыз ететін және сонымен қатар басқа жүйелерді, ақпаратты электронды құралдармен түрлендіретін технологиялық жүйелерде техникалық құралдар пайдаланалатын білім ұйымдары, мекемелер, кешендер, кәсіпорындар және т.б. нысандар немесе келесі басқа жүйелер жатады:

- байланыс желілері мен коммутация жүйелері;

- талшықты-оптикалық байланыс жүйелерін ұйымдастыру кезінде оптикалық кабельдер мен желілік жабдықтардың түрлері;

- оптикалық диапазон жүйелері кіретін көпарналы телекоммуникациялық жүйелер;

- радиобайланыстың жүйелері мен қондырғылары, онда спутникті, радиорелелік және ұялы байланыс енеді;

- дыбыстық және телевизиялық хабарлама, электрлік акустика мен сөздік ақпарат, мультимедиялық техника жүйелері мен қондырғылары;

Білім беру бағдарламасының міндетті бөлігі оқу және өндірістік тәжірибе. Тәжірибелер байланыс мекемелерінде, телекомпанияларда, байланыс операторларының станцияларында ұйымдастырылады.

 

 

 

 

Мамандығы: 07141000 – «Пошта байланысы»

Біліктілігі: 4S07141002 – Пошта байланыс технигі

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Жалпы орта білім  базасында – 1 жыл 10 ай.

           Кәсіптік қызметінің кеңістігі:

 Ішкі және халықаралық пошта жөнелтімдерін, ақшалай жөнелтімдерді қабылдап, өңдеп, сұрыптап, жеткізіп-тасымалдау; кезекті баспасөз аппараттарын іріктеп, бөле-тасымалдап, тарату болып табылады.

         Кәсіптік қызметінің нысандары:

- пошта жөнелтімдерін қабылдау, өңдеу, сұрыптау және жеткізіп тапсыру;

- ақшалай жөнелтімдерді қабылдау, өңдеу және төлеу;

 - поштаны тасымалдау;

- жөнелтімдерді тасымалдыау және пошта қызметін көрсету үшін төлем ақы мөлшерін есептеу әдісі;

 - кезекті баспасөз ақрпаратын іріктеп – тасымалдып тарату;

 - ішкі және халықаралық жөнелтімдерді қабылдау;

- хат-хабар, байланыс жіберілімдерін сұрыптау;

 - безендірілген баспасөз жіберілімдерін сату;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамандығы: 07160100 - «Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)»

Біліктілігі: 4S07160102– «Техник-электроншы»

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 3 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай.

Кәсіптік қызметінің кеңістігі:

        «Көліктік (көлік түріне қарай) радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану» мамандығы радиоэлектрондық жабдықтарды және көлік техникасын әзірлеу, іске асыру, өндіру, орнату және техникалық қызмет көрсетуге бағытталған қызмет, сондай-ақ материалдық өңдеу, құрылыс, жол және көлік құрылысы саласындағы зерттеу әдістерін жиынтығын қамтиды.

«Көліктік (көлік түріне қарай) радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану»  мамандығы еңбек жолын автокөліктік өнеркәсіптерде, авто жөндеу зауыттарында, өнеркәсіптер мен ұйымдарда, технологиялық құрастыру және ғылыми ұйымдарда, машина құрастыру зауыттарында бастай алады.

         Кәсіптік қызметінің нысандары:

- істен шығу себептерін анықтап, жөндеу;

- монтаждық жұмыстарды орындау және техникалық құжаттарды дайындау;

- радиоэлектрондық жабдықтардың жұмыс қағидасын, құрылымын пайдалану;

- негізгі ақау түрлерін, оларды анықтау тәсілдерін қолдану;

- негізгі техникалық көрсеткіштерді өлшеу.

 

 

 

 

 

 

 

Мамандығы: 07151100- «Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп

салалары бойынша)»

  Біліктілігі: 4S07151102 -техник механик

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 3 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай.

Кәсіптік қызметінің кеңістігі:

- Дабыл және блокировка жүйелерін баптау;

- Автоматика құралдарын баптау және реттеу;

- Өлшеуіш-бақылау құралдарын монтаждау мен жөндеу;

- Үміле құралдармен жұмыс жасау;

- Құралдардың істен шығуын бақылау;

- Кешенді автоматикалық жүйені монтаждау мен жөндеу;

- Қоршаған ортаны корғау жайлы білімін тәжірибеде қолдану;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Мамандығы: 07130100 - «Электр жабдықтары (түрлері және салалары

бойынша)»

Біліктілігі: 4S07130103 техник-электрик

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 3 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай.

Кәсіби қызметі:

    Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтарын басқару және техникалық пайдалану, электр энергиясын өндіру және тасымалдау процесін технологиялық басқару және қамтамасыз ету, электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтарын техникалық пайдалану, монтаждау, жөндеу және реттеу.

      Колледж түлегі  инженерлік-техникалық қызметтерде жұмысістейалады: шебер, техник-электрик, бригадир, ауысым бастығы, электр станциялары мен қосалқы станциялардың жабдықтарын монтаждау және жөндеу бойынша учаске бастығы, электр беру желілері және т. б.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     71300700 - Электромеханикалық жабдықтарға техникалық

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері

және салалары бойынша)

      Біліктілігі: 4S07130704 - Техник-электромеханик

 

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 3 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай.

 

      Кәсіби қызметі:

      Кәсіпорындардын электр және электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, кәсіпорнының электр және электронды жабдықтарын жөндеу, электр жабдықтарын жөндеу және бойынша кәсіпорын, электр жүйелері электр энсынамаларды баптау, электр жабдықтары мен жүйелерін жасау ергетикасы, электр желілері мен электромеханикалық желілерді жобалау.

      Электромеханика жауапкершілігінде - электромеханикалық жабдықтар мен машиналарды әзірлеу, сынау, пайдалану, іске қосу, жөндеу, оларды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, олардың жұмысының дұрыстығын бақылау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   07130300 - «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары»
   Біліктілігі: 4S07130303 Техник-жылу энергетигі

Оқыту  түрі:

Оқу ұзақтығы:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім  базасында – 3 жыл 10 ай;

Жалпы орта білім  базасында – 2 жыл 10 ай.

     Кәсіби құзіреттіліктер:

- Қазандық жабдықтарды түрлі қалдықтардан тазарту бағытындағы жұмыстармен қамтамасыз ету және қадағалау;

- Қазандық блоктың жұмыс істеу режиміне қатысу;

- Қызмет көрсетілетін жабдықты іске қосуды, тоқтатусыз сынақтан өткізуді, кептіруді жүзеге асыратын қазандық қондырғының жылу сұлбаларының ауысуларын кезектеп  іске қосу;

- Жабдықтардың ақауларын анықтап жарамсыздарын жояды;

- Төтенше аймақта болған жағдаяттарды  жоюға қатысады;

- Өзіндік қызмет қолданысындағы нормативтік құжаттарды түсіну және қабылдау;

- Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындайды және қауіпсіз жұмыс жасаудың нормалық әдістерін қолданады;

Жылу энергетика мамандықтарын бітірген түлектер өндірістің әр саласында қызмет етеді:

–  өндіріс орындарында ұйымдарда,мекемелерде;

–өндірістік-техникалық бөлімдерде сондай ақ жылу беру орталықтарында қызмет жасайды;

– салқындатқышты және ғимараттарды салқындатуды желдетуді сондай ақ ірі сауда орталықтарын қоса алғанда, жабдықтарды монтаждау және іске қосу   мамандары бойынша;

– ғылыми зерттеу және жобалық конструкторлық мекемелерде;