Колледждің тарихы

Колледждің тарихы

                                                                                                 

Ақтөбе байланыс және электротехникум колледжі алғаш рет КСРО Байланыс Министрлігінің 1978 жылы 10 тамызындағы бұйрығымен Ақтөбе байланыс электртехникумы болып, бекітіліп құрылды.  Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің 1995 жылғы 11 желтоқсанындағы бұйрығымен 1996 жылдың 1 қаңтарынан «Ақтөбе байланыс  колледжі» болып аталды.

Ақтөбе облыстық әкімшілігінің 2006 жылғы  11 тамыздағы қаулысымен «Ақтөбе байланыс колледжі» атауы «Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны болып өзгертілді.

Елбасымыздың Қазақстан халқына Жолдауында әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың ұзақ мерзімді басымдықтары белгіленді. Осы жолдағы басым бағыттардың бірі – ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсарту. Осы бағдарламаны негізге ала отырып Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыруда, студенттен бәсекеге қабілетті кәсіби маман дайындауда қыруар жұмыс атқарды.

Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі  2015 жылы техникалық кәсіптік білім берудің арнайы пәндерінен  оқулықтар мен оқу – әдістемелік нұсқаулықтар жинағын жазып, құрастырудағы белсенілігі үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің  Алғыс хатымен марапатталды. 2016 жылы  ғылыми-техникалық шығармашылық және ротбот техникасы бойынша Алматы қаласының ашық чемпионатына белсенді қатысқаны үшін Алматы қаласының Білім басқармасының Мадақтамасымен марапатталды. 2017 жылы Креативті робо-жобалар облыстық байқауында үздік ғылыми-техникалық жұмысын ұсынғаны үшін «Өрлеу» БАҰО АҚФ Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру иституты орталығының І дәрежелі Дипломымен марапатталды. 2017 жылы Ұлттық Союз бизнес рейтинг президентінің Ұлттық сертификатымен марапатталды. 2017 жылы колледждің тұңғыш директоры Ж.А. Түменовтың құрметіне мұражай ашылды.

Заңды тұлға ретінде колледждің толық атауы – «Ақтөбе облыстық білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  030020,  Ақтөбе  облысы, Ақтөбе қаласы, Гришина көшесі №5,  телефон /факс:  8(7132)533088, 533026,  e-mail:bailanys kolledj.@mail.ru, веб-сайт: acce.kz

Мемлекет атынан «Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі» МКҚК құрылтайшысы Ақтөбе облысының әкімдігі болып табылады. Мемлекеттік басқару органы -  «Ақтөбе облыстық білім басқармасы» ММ.

Негізгі ғимараты - Ақтөбе қаласы, Гришина көшесі, 5, жалпы алаңы-  2972,6ш.м;

Жатақхана   ғимараты – Ақтөбе қаласы Гришина, 3 үй,  жалпы алаңы –1925,2ш.м,жобалық қуаты 150 орын;

Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Ақтөбе облысының Білім саласындағы бақылау департаментінен 2014 жылдың 30 маусымда берілген №14009421  лицензиясына сәйкес білім беру қызметімен айналысады.

 «Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі» МКҚК төмендегі мамандықтар бойынша №001, №002,  лицензия қосымшалары бар.

2017 жылдан бастап «Ақтөбе облысы білім басқармасы» ММ-нің 2017 жылғы 02 маусымындағы №37 бұйрығы негізінде колледж директорының лауазымын заң ғылымдарының кандидаты Корыкбаев Серикгали Ильясовичатқарып келеді.

Қазіргі таңда колледж білім беру қызметін 7 мамандық бойынша жүзеге асырады:

1.    0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр  жабдықтары

    (түрлері бойынша);

2.    0906000 «Жылу электрстанцияларының жылумен қамтамасыз ететін

    қазандығы мен жылу энергетикалық қондырғылары»;

3.    0910000 «Электрлік және электр механикалық жабдықтар(түрлері

    бойынша);

4.    1013000 «Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау құралдары және

    өндірістегі автоматика»;

5.    1306000 «Радиоэлектроника  және байланыс» (түрлері бойынша);

6.    1309000 «Оптикалық және электронды құрал-жабдықтар» (түрлері

     бойынша);

7.     1310000 «Көліктік (көлік түріне қарай) радиоэлектрондық жабдықтарды

     техникалық пайдалану».

 


                                                                                                                                       История колледжа

  Актюбинский колледж связи и электротехники был открыт впервые по приказу Министерства связи СССР от 10 августа 1978 года как Актюбинскийэлектротехникум, а приказом Министерства образованияРеспублика Казахстан от 11 декабря 1995 года с 01 января 1996 года стал называться «Актюбинским колледжом связи».

  Постановлением акимата Актюбинской области от 11 августа 2006 года наименование было изменено на государственное коммунальное казенное предприятие«Актюбинский колледж связи и электротехники».

  В Послании Главы государства народу Казахстана была дана концепция вхождения в 30-ку развитых стран мира, где определены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Одним из приоритетных направлений является улучшение качества всех звеньев национального образования. Руководствуясь этой программой, Актюбинский колледж связи и электротехники формирует национальную систему профессионального образования, выполняя огромную работу по подготовке из студента высоококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. 

  Актюбинский колледж связи и электротехники в 2015 году  подготовил учебники и сборник учебно-методических инструкций  по спецпредметам по профессиональному обучению и за активность в создании их был награжден Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Казахстан. В 2016 году за активное участие на открытом чемпионате по научно-техническому творчеству и робототехнике в г.Алматы был награжден Почетной грамотой  Управления образования г. Алматы. В 2017 году в областном конкурсе по креативным робо-проектам за лучшую научно-техническую работу был награжден Дипломом 1-степени центра усовершенствования педагогических работников Актюбинской области «Өрлеу». В  2017 году был награжден национальным сертификатом президента Национального Союза бизнеса. В 2017 году был открыт музей в честь первого директора колледжа Ж.А. Туменова.

  В качестве юридического лица полное название колледжа - государственное коммунальное казенное предприятие  «Актюбинский колледж связи и электротехники» государственного учреждения «Управление образования Актюбинской области».

  Адрес: Республика Казахстан,030000, Актюбинская область, город Актобе,ул.Гришина, 5,

  тел/факс 8(7132) 533088, е-mail:bailanyskolledj@mail.ru,  веб-сайт: www.ассе.kz

  Учредителем ГККП «Актюбинский колледж связи и электротехники» от имени государства является акимат Актюбинской области. Государственный орган управления – ГУ «Управление образования Актюбинской области».

  Местополежение основного здания - город Актобе,ул.Гришина, 5,общая площадь -  2972,6 кв.м;

  Местополежение здания общежития – город Актобе,ул.Гришина, 3общая площадь –1925,2 кв.м, проектная мощность - 150 мест;

  Актюбинский колледж связи и электротехники занимается образовательной деятельностью согласно лицензии №14009421 от 30 июня 2014 года, выданной Департаментом контроля за сферой образования Актюбинской области комитета контроля за сферой образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

  ГККП «Актюбинский колледж связи и электротехники»  имеет лицензии по специальностям №001, №002 и дополнительным специальностям.

              С 2017 года на основании приказа ГУ «Управление образования Актюбинской области»№37 от 02 июня 2017 года должность директора колледжа занимает кандидат юридических наукКорыкбаев Серикгали Ильясович.

  На сегодняшний день колледж осуществляет образовательные услуги по 7 ОП:

   

  1.      1306000 - Радиоэлектроника и связь (по видам);

  2.       Оптическое и электронное оборудование  (по видам);

  3.      Теплоэнергетические установки тепловых электрических станции;

  4.      Механообработка, контрольно –измерительные приборы и автоматика в промышленности.

  5.       Электрическое и электромеханическое оборудование

  6.      Техническая эксплуатация транспортного (по видам транспорта) радиоэлектронного оборудования;

  7.      Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам);